Тьютор - наставник, який сприяє соціалізації студентів в університетському середовищі, допомагає у вирішенні проблемних питань, пов'язаних з навчанням, пособляє побудові індивідуальної освітньої траєкторії студентів, їх духовному та кар’єрному зростанню.

 

Інститут тьюторства в Університеті регулюється Положенням про освітній процес. 

 

Функції тьютора:

  • інформаційна (повідомляти про навчально-організаційні аспекти, загальноуніверситетські події, можливості тощо);
  • консультаційна (консультувати щодо адміністративних питань академічного життя: відрахування та поновлення, подання на стипендії тощо);
  • формаційна та виховна (плекати християнські цінності у студентському середовищі); 
  • мотиваційна (стимулювати зацікавленість в навчанні); 
  • моніторинг та контроль (пильнувати успішність студентів).
     

Наказ про призначення тьюторів у 2022-2023 н.р.

       

Пам’ятка для тьюторів (посилання).