Школа викладацької майстерності

“Школа викладацької майстерності”, яку організовує Центр розвитку навчання та викладання УКУ, є результатом роботи викладачів та працівників Українського католицького університету.

 

Програма “Школи” допомагає викладачам оновити та поглибити знання і включає модулі за напрямами:

  • Укладання програми/силабусу навчальної дисципліни та їх реалізація;
  • Підтримка навчання, вдосконалення навиків викладання;
  • Опанування нових методів навчання.

Програма обсягом 90 акад. год. (3 ECTS кредити) складається з двох частин:

 
1. Участь в навчанні.

Програма навчань включає обов’язкові навчальні модулі за напрямами «Викладацька майстерність» та «Загальні (наскрізні) навички для викладацької роботи». В основі програми лежать очні інтенсивні сесії (в умовах воєнного стану формат проведення останніх може бути f2f чи online).

 
2. Самостійна робота.

Передбачає практичну спрямованість. Учасник Школи:

  • опрацьовує рекомендовані матеріали за навчальними модулями (6 акад. год.) практикує реалізацію вивченого на своїх курсах та бере участь у взаємовідвідуваннях занять колег (peer observation):
  • готує відкрите для інших учасників програми (групи взаємовідвідування) заняття та проводить його (6 акад. год.);
  • рефлексує щодо викладацького досвіду та практик викладання.

Більше інформації про програму на WIKI UCU.