Центр розвитку навчання та викладання є консультаційним та аналітичним центром, що сприяє застосуванню ефективних інноваційних підходів до навчання та викладання в університеті (зокрема, leaning by doing, service learning), відповідає за розвиток викладацької майстерності, підтримуючи досягнення стратегічної цілі “Найкращі викладачі для найкращих студентів” та слугує цілісному розвитку студентів, координуючи програми “Світоглядне ядро” та ДВВУ.

Основні напрями роботи Центру:

  • організація програм “Світоглядне ядро” та ДВВУ;
  • організація програм розвитку викладацької майстерності;
  • консультування щодо підвищення кваліфікації та облік підвищення кваліфікації;
  • координація внутрішньоукраїнської академічної мобільності;
  • розвиток внутрішніх (національних) партнерств університету;
  • методична підтримка інституту тьюторства в університеті.